Velkommen til Flexindex

Flexindex er et fleksibelt indekseringssystem. Systemet Flexindex består af helt ens faneblade, der fungerer som skilleblade i ringbind.

De fleste fordele ved produktet skyldes, at alle skillebladene er ens. Derved sparer man både penge og opmagasineringsplads. Man bruger kun det antal, man har brug for, og man kan altid supplere med flere faner senere.

Skriver man forkert på et skilleblad i Flexindex, kan man blot skifte dette ene skilleblad ud. Bruger man traditionelle skilleblade, er den mulighed kun til stede ved at tage et skilleblad ud fra et nyt sæt. Dette traditionelle sæt bliver derved ødelagt.


Arbjerg System - Kirke Hørupvej 11 - Kirke Hørup - 6470 Sydals - Tlf. 74 41 62 32 - flexindex@flexindex.com